Jakość

JAKOŚĆ POLITYKA JAKOŚCI

Celem Grupy Algo jest być światowym liderem na rynku podnośników oraz klamek do dzrwi samochodowych dzięki wysokiemu poziomowi jakości produktów, obsługi klienta i niezawodności, zarówno na rynku części zamiennych (IAM), jak i w produkcji specjalnych rozwiązań dla producentów oryginalnych części (OEM) . W celu osiągnięcia satysfakcji klientów i utrzymania rentownego wzrostu grupa zobowiązuje się do wdrożenia poniższych celów:

  • Wzorowe zachowanie w sprawach bezpieczeństwa, etyki i przestrzegania przepisów antykorupcyjnych.
  • Szczególna dbałość o ochronę środowiska poprzez ciągłe doskonalenie, określanie celów i konsekwentną ich realizację poprzez projekt Algo Goes Green. Stała dbałość o klimat i ochronę środowiska wyraża wolę każdego z nas, aby chronić otaczającą nas ziemię dla naszych dzieci i dzieci naszych dzieci, wyraża pragnienie i wolę realizowania samego życia i wartości, które są nierozerwalnie z nim związane.
  • Podejście procesowe zorientowane na klienta w celu osiągnięcia wskaźnika jakościowego „0 wad” we wszystkich podjętych działaniach.
  • System zarządzania zgodny z wymaganiami norm międzynarodowych.
  • Rozwój nowej jakości, innowacyjnych i konkurencyjnych ekonomicznie produktów, we współpracy z naszymi dostawcami, wraz ze ścieżką ciągłego wzrostu.

ROZWÓJ I TESTOWANIE PRODUKTÓW

Procesy realizowane w Grupie Algo są zgodne z wytycznymi jakościowego standardu międzynarodowego IATF 16949:2016. Nasze produkty są w 100% testowane poprzez właściwe kontrole odbioru włączając funkcjonalne testy na końcu linii (EOL), aby zapewnić, że wyroby dla naszych klientów są zgodne z wymaganymi specyfikacjami. Gwarantujemy również pełną identyfikowalność od surowca po gotowe komponenty. Czynności związane z walidacją wyrobów prowadzone są wewnętrznie z wykorzystaniem laboratorium metrologicznego oraz laboratorium badań. Narzędzia i wyposażenie laboratorium badawczego pozwalają nam na przeprowadzanie badań wytrzymałościowych, wytrzymałości na zmienne warunki środowiskowe, natomiast laboratorium metrologiczne wyposażone jest w niezbędny sprzęt do wykonywania pomiarów zgodności wyrobów ze specyfikacją.

Corporate Images